Aanleverspecificaties

Hoe lever ik mijn bestanden aan?

Klik hier voor de aanleverspecificaties in PDF

Aanleverspecificaties

Bestanden voor full color contour gesneden of geplotte stickers / freeswerk:
Lever vector bestanden die zijn opgemaakt in Illustrator aan in PDF (opgeslagen voor High quality print) met 1cm afloop per zijde (dit wordt weggesneden). Hou daarnaast 1cm zonder teksten als veilige marge aan binnen het afgewerkte formaat.

Contour of snij / freeslijnen dienen als spotcolor met de naam Cutconour in 100% magenta te zijn, dit kan ook oom een afbeelding heen middels een getekende lijn. Buiten de cutcontour moet een overlap van 3mm zitten. Lever bestanden aan zónder snijtekens.

 

Bestanden voor volvlak stickers / plaatmateriaal:
Lever afbeeldingen / vector bestanden die zijn opgemaakt in Illustrator of Photoshop aan in PDF (opgeslagen voor High quality print) met 1cm afloop per zijde (dit wordt weggesneden). Hou daarnaast 1cm zonder teksten als veilige marge aan binnen het afgewerkte formaat. Lever bestanden aan zónder snijtekens. Of lever de bestanden eventueel in JPG of PNG aan. Afbeeldingen moeten minimaal 100DPI op ware grootte zijn. Het is niet mogelijk je bestanden aan te leveren in TIF, PSD, of PSB.

Bestanden voor geplotte stickers in 1 kleur snijfolie, wrapfolie of zandstraalfolie:

Lever vector bestanden aan in Illustrator .ai zonder overlap en Cutcontour.

Bestandsnaam:

Geef je bestandsnaam altijd het afgewerkte formaat in centimeters mee.

Lettertypen en lettercontouren:

Zet actieve tekst altijd om naar lettercontouren. Zo worden teksten vastgelegd en veiliggesteld, voorkom je fouten in je print en kunnen we de bestanden eventueel openen om te controleren en/of bewerken.

Overdruk en transparanties:

In onze software wordt vulling/lijn overdruk herkend en gesimuleerd. Kleuren van overlappende objecten met overdruk worden bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaat een nieuwe full color opbouw. Wit als proceskleur (CMYK 0-0-0-0) op overdruk, wordt niet zichtbaar. Deze softwarefunctie dient vooral voor de herkenning van steunkleuren, zoals witprint onder/boven de full color objecten.

Let op: transparantie effecten in Adobe Illustrator kunnen hetzelfde resultaat geven als overdruk en/of worden niet altijd juist vertaald in onze software. We raden je daarom aan niet met transparantie effecten te werken. Doe je dit wel, vlak je bestand dan altijd af om ongewenste resultaten te voorkomen.

Algemeen:

Gebruik nooit de optie aanleveren als JPG of PNG om bestanden groter op te maken dan voor PDF mogelijk is.

Heb je een bestand dat op schaal wordt gemaakt? Downsamplen bij het opslaan van de PDF raden we dan af.

Voer geen bewerkingen in Acrobat uit, zoals het croppen van snijtekens of het aanpassen van het formaat. Doe dit altijd in de opmaaksoftware (Illustrator, Photoshop) zelf. Bewerkingen in Acrobat worden door ons systeem ongedaan gemaakt.

Lever geen versleutelde PDF-bestanden aan.

Als je een JPG-bestand met een ingesloten kleurprofiel gebruikt, wordt dit profiel niet ingesloten door ons systeem en wordt het standaard profiel (FOGRA39 of sRGB) aan het bestand toegewezen. Voor het beste resultaat raden we je aan om het bestand aan te leveren als PDF met een ingesloten kleurprofiel.

Gebruik maximaal 2 GB aangegeven bij afbeeldingsgrootte in Photoshop.